Diamanty ve stavebnictví

Používání diamantových nástrojů při přestavbách, sanacích a rekonstrukcích v pozemním a inženýrském stavitelství se v posledních letech rozvinulo do konkurenceschopné technologie v porovnání s běžnými metodami oddělování částí staveb. Umožňuje podnikatelům v oblasti stavebnictví a architektům rychlé, čisté a cenově příznivé řešení složitých úkolů.

Náklady na použití diamantových nástrojů jsou v porovnání s tradičními metodami na první pohled vyšší, avšak v konečném součtu se vždy vyplatí. Vezmeme-li v úvahu úspory pracovních sil, rychlé a spolehlivé provedení prací, to že odpadají přímé a nepřímé vedlejší náklady jako prostoje strojů, dodělávky nebo nákladná likvidace množství suti, vyzní kalkulace vždy ve prospěch použití diamantových nástrojů.

Moderní diamantová řezací technika přináší řadu výhod, které usnadňují a zjednodušují provádění přestaveb nebo demolic v mnoha ohledech.

img-4

Přednosti diamantových nástrojů ve stavebnictví

Čas

Diamantové nástroje

 • rychlé
 • úspora pracovních sil
 • minimální vzájemné blokování souběžných prací nebo výrob
 • není třeba dalších speciálních zařízení

Konvenční nástroje

 • pomalé, zdlouhavé
 • náročné na pracovní síly
 • vzájemné blokování souběžně probíhajících prací
 • speciální doplňková výbava k oddělování ocelových armatur

Přesnost

Diamantové nástroje

 • vysoce přesné řezy
 • žádné nebo jen minimální dodatečné úpravy

Konvenční nástroje

 • nedostatečná, nelze zaručit
 • nutné rozsáhlé dodatečné úpravy

Vliv na celkovou konstrukci

Diamantové nástroje

 • žádné otřesy / vibrace, žádné zbytkové pnutí – ani při odstraňování velkých částí
 • bezpečná práce při minimální uzávěře pracovního prostoru

Konvenční nástroje

 • trhliny a zbytková pnutí v důsledku otřesů a vibrací
 • potenciální ohrožení strojních zařízení v blízkosti

Hluk, prach, odpad

Diamantové nástroje

 • poměrně tiché, žádný prach
  chladicí vodu lze zachycovat
 • kompaktní odpadní části – žádné haldy suti
 • snadná a rychlá likvidace

Konvenční nástroje

 • enormní prašnost a hlučnost
 • velké množství suti
 • zdlouhavá, náročná přeprava odpadu

Možnosti použití

Diamantové nástroje

 • mobilní použití
 • práce i v těsných prostorách
 • lze použít pod zemí nebo pod vodou
 • na centimetry přesné řezání vedle vedení, instalací atd.

Konvenční nástroje

 • těžkopádná zařízení, použití prostorově omezeno
 • nelze používat pod vodou
 • u citlivých objektů jen omezeně použitelné příp. nepoužitelné

Máte dotaz nebo vás zaujala naše nabídka vrtání a řezání?

Využijte tohoto formuláře nebo volejte na +420 541 217 840