JÁDROVÉ VRTÁNÍ BETONU

 • vrtání prostupů pro všechny druhy rozvodů
 • vrtání betonu, železobetonu, cihel
 • odvrtávání nepravidelných otvorů soustavou obvodových vrtů
 • vrtání kotevních otvorů
 • odvrtávání vzorků pro zkoušky materiálu

KOTVENÍ STROJŮ A KONSTRUKCÍ

 • vlepování kotevních šroubů chemickou maltou
 • aplikace těžkého mechanického kotvení

ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH STĚN, STROPŮ

 • vyřezání otvorů ve stěnách i stropech
 • odstranění částí konstrukce
 • rozřezání a postupná demolice celých objektů

ŘEZÁNÍ DIAMANTOVÝM LANEM

 • řezání železobetonových konstrukcí větších tlouštěk (nad 520 mm)
 • řezání mostních pilířů, masivních konstrukcí, silných stěn, základů ...

ŘEZÁNÍ KOMUNIKACÍ A PODLAH

 • odříznutí vybourávaných částí
 • řezání dilatačních spár v čerstvém betonu