JÁDROVÉ VRTÁNÍ BETONU

  • vrtání prostupů pro všechny druhy rozvodů
  • vrtání betonu, železobetonu, cihel
  • odvrtávání nepravidelných otvorů soustavou obvodových vrtů
  • vrtání kotevních otvorů
  • odvrtávání vzorků pro zkoušky materiálu

KOTVENÍ STROJŮ A KONSTRUKCÍ

  • vlepování kotevních šroubů chemickou maltou
  • aplikace těžkého mechanického kotvení

ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH STĚN, STROPŮ

  • vyřezání otvorů ve stěnách i stropech
  • odstranění částí konstrukce
  • rozřezání a postupná demolice celých objektů

ŘEZÁNÍ DIAMANTOVÝM LANEM

  • řezání železobetonových konstrukcí větších tlouštěk (nad 520 mm)
  • řezání mostních pilířů, masivních konstrukcí, silných stěn, základů ...

ŘEZÁNÍ KOMUNIKACÍ A PODLAH

  • odříznutí vybourávaných částí
  • řezání dilatačních spár v čerstvém betonu