Utěsnění námi vyvrtaných prostupů

S jádrovým vrtáním úzce souvisí potřeba utěsnit vyvrtané otvory. Naše firma provádí utěsňování námi vyvrtaných otvorů pomocí systému segmentového těsnění LINK SEAL.

Prostupová těsnění jsou univerzálním a odzkoušeným řešením pro utěsnění kruhových mezikruží potrubních chrániček nebo prostupů potrubí do stavebních objektů. Je sestaveno spojením do sebe zapadajících článků (segmentů). Dotažením šroubů dojde k pevnému utěsnění mezikruží. Pomocí prostupového těsnění je možné těsně utěsnit mezikruží pevných otvorů od průměru 36 mm výše. (plast, ocel, litina, beton).

Prostupy je možné vyvrtat kdykoliv před montáží potrubí, ale těsnění je nutné provádět v těsné součinnosti s montáží potrubí. Potrubí musí být uloženo přesně v ose otvoru, jinak jej nelze utěsnit. Ideálně osadit krátkou část potrubí, osadit a dotáhnout těsnění a teprve potom dopojit další část potrubí.

Typické využití

  • utěsnění potrubí ve vrtaných otvorech do nádrží s pitnou, do objektů v ČOV, prostupů do objektů pro elektro nebo ZTI.
  • utěsnění prostupů v chráničkách
  • utěsnění vstupů do betonových nádrží

Utěsnění vyvrtaných prostupů

Máte zájem o Utěsnění
vyvrtaných prostupů?

Využijte tohoto formuláře nebo volejte na +420 541 217 840