PŘÍKLADY POUŽITÍ

Přestavby, sanace a renovace v pozemním stavitelství

Ve stejném rozsahu a tempu, jak se mění požadavky moderní společnosti, se musí měnit, přizpůsobovat a zlepšovat i její infrastruktura a architektura. Spíše než nové stavby prožívají proto dnes konjunkturu rekonstrukce, sanace a modernizace.

Současně s rostoucími nároky na stavební koncepce architektů a stavitelů stoupá stupeň obtížnosti jejich praktické realizace. Požadují se technicky elegantní, výkonná řešení jako je diamantová řezací technika.

Výhody diamantových nástrojů:
 • Přesné odstraňování železobetonu o vysokém stupni vyztužení
 • Nedochází k oslabení souvisejících stavebních konstrukcí otřesy a vibracemi
 • Nejvyšší možná šetrnost vůči lidem a životnímu prostředí
 • Snížení hluku a prašnosti na minimum
 • Snadno odstranitelné kompaktní kusy, žádná stavební suť
 • Hladký, čistý řez, odpadají opravné práce
 • Enormní úspora času s minimálním počtem pracovníků


Přestavby a sanace průmyslových zařízení

Neustálá modernizace výrobních zařízení zajišťuje konkurenceschopnost našeho průmyslu. Výpadek jedné výrobní linky kvůli přestavbě znatelně zvýší náklady. Je tedy vítána každá úspora času. Požadují se technicky elegantní, rychlá a navíc ekologická řešení. Tyto požadavky splňují diamantové nástroje.

Výhody diamantových nástrojů:
 • Krátké doby prostojů
 • Průběh výroby není narušen vůbec nebo jen minimálně
 • Není nutná rozsáhlá uzavírka pracovního prostoru
 • Nízká úroveň hluku, žádná prašnost, žádná stavební suť
 • Nedochází k poškození souvisejících stavebních konstrukcí, žádné trhliny a zbytková pnutí v základech pro přesné stroje
 • Úspory času a personálu, žádné nebo jen minimální dokončovací (začišťovací) práce
 • V řadě případů není nutné přemístění strojů v okolí rekonstrukce
 • Diamantové nástroje řežou bez problémů i beton o vysokém stupni vyztužení


Mosty a komunikace

Moderní funkční dopravní síť vyžaduje neustálou údržbu a opravy. Použití diamantových nástrojů umožňuje i zde rychlou a efektivní práci, redukující dopravní omezení na absolutní minimum. Renovace nebo bourání mostů je obtížné, náročné na čas a téměř vždy je spojeno se značnými dopravními omezeními.

I v této oblasti nasazují diamantové nástroje nové dimenze. Celé mosty je možno rozřezat na malé části a odvézt, čímž lze dopravní omezení zcela eliminovat nebo podstatně redukovat. K nejčastějším typům využití patří vyřezávání poškozených částí z mostních desek a zábradlí a vyřezávání poškozených částí vozovek.

Výhody diamantových nástrojů:
 • Rychlé vyřezání velkých částí poškozených mostních konstrukcí
 • Rychlá bezprašná práce bez suti umožňuje redukci omezení dopravy
 • Řezání bez otřesů chrání mostní konstrukci a stavby v okolí
 • Přesné vyřezávání poškozených částí usnadňuje opravy
 • Minimální prašnost, nízká hladina hluku, žádné haldy stavební suti
 • Úspora pracovních sil, odpadají dodělávky; rychlá a pohodlná likvidace odpadu